Proprioceptive aktiviteter: Arousal- og nervesystemregulering

Proprioceptive aktiviteter har fokus på at understøtte den sansemotoriske udvikling, regulere arousalniveauet samt at berolige et stresset nervesystem. Det er en vejledende guide med respekt for, at børn udvikler sig og trives forskelligt i aktiviteterne.

Materialet henvender sig til medarbejdere i kommunale forvaltninger, dagtilbud, fritidstilbud og skole - samt til forældre.

Via introduktion, dialog og afprøvning ift. de forskellige aktiviteter kan barnet opnå en kropslig erfaring, som det kan bruge i udvælgelsen af 2- 3 aktiviteter ad gangen, som anvendes efter behov. Vælg løbende nye aktiviteter når der er brug for afveksling.

Materialet består af fem plakater, klippeark som kan anvendes som pictogrammer samt eksempler på terninger med udvalgte aktiviteter på.

Aktiviteterne kan anvendes som brainbreaks for grupper af børn eller kan bruges individuelt