Kompetenceudvikling for pædagogiske medarbejdere

Find gratis kurser og uddannelse, som BUF Akademi udbyder til ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune. Alle aktiviteterne ligger på Plan2learn, her får du en guide til at logge ind.

Login på Plan2Learn

Pædagogisk personale i kommunale skoler og institutioner har automatisk adgang til Plan2Learn, via deres bruger og mail: enten ”@bu.kk.dk” eller ”@undervisning.kk.dk”. Loginproceduren er den samme som til Aula. Brug eventuelt vejledningen til login på Plan2Learn

Medarbejdere i selvejende institutioner bliver ikke automatisk oprettet. I stedet skal medarbejdere i selvejende institutioner kontakte BUF Akademi, for at blive tilmeldt en aktivitet.

Kontakt til BUF Akademi

E-mail: akademi@buf.kk.dk

Tlf: 3366 4199

mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.30-15.00.

 

Københavns Kommune

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Fagligt Center

Gyldenløvesgade 15, 6. sal

1502 København V

Att.: BUF Akademi