Ansøg om gratis musikprojekter målrettet 6-18-årige

Nu kan fritidshjem og kulturhuser søge puljen Mere Musik til Byens Børn (MMtBB). Projekterne udbydes via Københavns Musikskole og varer er på 2,5 og 5 timers aktivitet om ugen i 36 uger. Projekterne startes op fra august 2024 og afsluttes i juni 2026.
  • Kunne børnene på jeres fritidsinstitution have glæde af fællesskab skabt gennem og omkring musik, fordi de ikke af sig selv opsøger musiktilbud i deres fritid fx på grund af økonomiske, kulturelle, geografiske eller sociale forhold? 
  • Er I som fritidsinstitution indstillede på at stille brugbare lokaler og en lokaltovholder til rådighed mod gratis at få en musiklærer ud ugentligt i 2 år med henblik på at skabe inkluderende musikalske fællesskaber for jeres børn og unge?

Formålet

Projekterne gennemføres med henblik på at sikre, at mange flere 6-18-årige børn i de københavnske fritidsinstitutioner og som benytter byens kulturhuse fremadrettet får mulighed for at deltage i frivillige musikalske fællesskaber af forskellig art. Særligt fokuseres der på at fremme, at børn i hele byen uanset baggrund kan deltage i musikprojekter i deres fritid. Der er fokus på processen og de gode oplevelser med musikken.

Ansøgning

For at få tildelt et projekt skal I i ansøgningen begrunde, hvorfor børnene I jeres fritidsinstitution er en del af den målgruppe, som "Mere Musik til Byens Børn" sigter på at ramme (jf. formålet ovenfor). I skal stille brugbare lokaler (herunder gear) til rådighed, samt en lokal tovholder fra ledelsen og en medarbejder, der kan være med til at sikre rammer og deltagelse i projektet. Medarbejderen behøver ikke at have musikkompetencer, men skal blot have lyst til at engagere sig i projektet.

Mere information

Oplysninger kan fås ved henvendelse til Musikskolens afdelingsleder Hanna Rose Jørgensen på 24855030. 

Du kan læse mere om MMtBB og Københavns Kommunes Musikskole på www.musikskolen.kk.dk

Sådan ansøger du

Ansøgning sendes som mail til afdelingsleder Hanna Rose Jørgensen - bf6r@kk.dk. 

I jeres ansøgning, skal I:

  • beskrive jeres fritidsinstitution (navn, adresse, type, størrelse, børnenes alder, faciliteter – herunder musiklokale, gear m.m.)
  • angive en kontaktperson (navn, telefon og mailadresse)
  • begrunde, hvorfor netop I har behov for et projekt fra "Mere Musik til Byens Børn" 
  • begrunde, hvorfor børnene er en del af den målgruppe, som "Mere Musik til Byens Børn" er rettet mod.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 11. juni. Tildelingen af projekter meddeles i uge 26.

Mere musik til Byens Børn er en pulje under BUF København, som har eksisteret siden 2015. Puljen har gennem årene bidraget til at skabe musikalske fællesskaber til børn uanset baggrund og økonomiske, sociale, geografiske og kulturelle forhold.