Få inspiration til at tale med eleverne om verdens konflikter

Verdenen omkring os er præget af en lang række konflikter, som de unge dagligt kan følge med i via nyhederne, sociale medier med mere.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har lavet en række materialer, der kan bruges til at tale med eleverne om verdens konflikter.

Tilbuddene kan bl.a. medvirke til at styrke børn og unges robusthed mod negative fællesskaber online, øge deres toleranceniveau overfor andres holdninger og værdier, styrke deres modstandskraft mod pres og kontrol samt styrke rettighedskendskab og handlekraft eller skabe en øget trivsel hos den enkelte eller på tværs af grupper i klasseværelset. Tilbuddene, der er målrettet både elever, lærere og forældre tilknyttet skolerne og særligt relevante i en tid med flere udenlandske krigszoner, hvor de unge eksponeres for mange virkeligheder online, er: 

  • Klasseundervisning for skoleelever på mellemtrinnet og udskolingen indenfor tematikkerne digital dannelse, kritisk tænkning, fællesskab, medborgerskab, rettigheder og selvbestemmelse 
  • Klasseundervisning i et nyudviklet onlinespil til børn og unge, der sætter gang i dialogen om hvordan man færdes online. Spillet er udviklet af Center for Digital Pædagogik i samarbejde med Københavns Kommune
  • Dialogmøder for forældre på skolen, der kan styrke kompetencerne og forståelsen for børn og unges onlineliv og adfærd 
  • Opkvalificering af lærere vedr. de unges onlineliv og digitale dannelse. 

Kontakt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på e-mail: rn8v@kk.dk/jb7b@kk.dk eller på tlf.: 40 20 71 98 for at booke og evt. høre nærmere om tilbuddene.