Forskningsprojekt om søvn, sundhed og indlæringsevne

Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet ønsker hjælp fra skoler i Københavns Kommune til at dele information om deres forskningsprojekt More2Sleep på AULA, så de kan få kontakt med familier, som ønsker at deltage i deres undersøgelse.

Forskningsprojektet skal undersøge effekten af forlænget søvn på børn kropsvægt, metabolisme og indlæringsevne. Der søger børn med øget kropsvægt i 6-9 årsalderen og deres familier.

Du kan få mere information om projektet på deres hjemmeside: www.nexs.ku.dk/More2Sleep/ eller ved at tage kontakt på telefon 2878 3824 eller mail More2Sleep@nexs.ku.dk

Hvis skolen ønsker at hjælpe forskerne med at dele information om deres forskningsprojekt, kan du dele nedenstående tekst på AULA med forældre til elever i indskolingen.

Kære Forældre,

På Københavns Universitet er vi i gang med en undersøgelse kaldet More2Sleep, hvor vi undersøger, hvordan søvn påvirker sundhed og indlæringsevne hos børn. Dit barn kan være berettiget til at deltage, hvis du er interesseret.

Deltagelse er helt frivillig, og I kan til enhver tid vælge at træde ud af forsøget uden konsekvens. Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer (J.nr. H-23063352).

Hvis I er interesserede, kan I tjekke om jeres barn opfylder vægt- og søvnkriterierne for deltagelse på vores hjemmeside: nexs.ku.dk/More2Sleep/

Tag jer god tid til at læse deltagerinformationen og snak forsøget igennem med jeres barn, før I beslutter jer. Hvis I stadig er interesserede i at deltage eller vil høre mere om forsøget, bedes I udfylde den elektroniske svarblanket, som I finder på vores hjemmeside: www.nexs.ku.dk/More2Sleep/

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os på telefon:

+ 45 28 78 38 24 eller e-mail: More2Sleep@nexs.ku.dk

Med venlig hilsen

More2Sleep,

Københavns Universitet”