Gratis brobyggeruge for 5.-9.-klasserne – sammen nedbryder vi fordomme

Alle 5.-9.-klasserne kan fra august til december deltage i en gratis temauge. Emnerne er diskrimination, fordomme, generaliseringer, normer, sprog og konfliktløsning.

Målet er at styrke deres forståelse for dialog, demokrati, frihedsrettigheder og forskellighed.

Brobyggerugen indeholder klasseundervisning, oplæg fra Brobyggernes dialogkrops og interaktivt teater samt praktiske øvelser i demokratisk samtale. Brobyggerne søger for booking af oplægsholdere og teatergruppen. Ligeså vil Brobyggerne, hvor det er muligt, sørge for kontakt til tidligere Brobyggerskoler, som kan komme på besøg under Brobyggerugen. Her vil elever på tværs af skoler og klasser mødes for at spille Brobyggerspillet og for at prøve deres nye dialogredskaber af i praksis. 

Elevernes og lærernes udbytte af Brobyggerugen:

  • Bevidsthed om det personlige ansvar, egne reaktionsmønstre og handlemuligheder i konfliktfulde situationer.
  • Træning i at gå i dialog, redskaber til at sætte sig i den andens sted og skærpet evne til at rumme forskellighed.
  • Kompetencer i at håndtere uenigheder og polariserende udtalelser samt ideer til at håndtere hadsk tale og ekstreme ytringer.
  • Nye fællesskaber på tværs af klasser og skoler

Hvad kræver brobyggerugen af skolen og lærerne?

Før: Senest 4 uger inden start får de tilmeldte lærerteams mulighed for at deltage på Brobyggernes dialogværksted. Her planlægges Brobyggerugen og lærerne får indblik i og direkte erfaring med undervisningsmaterialet. 

Under: I løbet af Brobyggerugen underviser lærerne de tilmeldte klasser i Brobyggernes undervisningsmateriale og klasserne får besøg af oplægsholdere fra Brobyggernes dialogkorps. 

Efter: Efter Brobyggerugen vil der være rig mulighed for at arbejde videre med den demokratiske samtale. Undervisningsmaterialet indeholder 24 øvelser, der kan differentieres, genanvendes og bredes ud til andre klasser og fag. Undervisningsmaterialet og Brobyggerspillet får alle deltagende klasser lov at beholde. 

Brobyggerne står for Skolen står for
At finde oplægsholdere fra Brobyggernes dialogkorps og koordinere deres besøg hos jer.Undervisning i Brobyggernes materiale.
Koordinering med tidligere Brobyggerklasser fra andre skoler i området, hvis dette ønskes.  
Booking af CreActor Forumteater. Det pædagogiske ansvar for eleverne.

Tilmelding og spørgsmål

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke en Brobyggeruge, kan du kontakte skolekonsulent, Nina Sommer, på nina@brobyggerne.dk eller ring på 22 34 68 92 for nærmere information og for planlægning af konkrete forløb.