Gratis kompetenceløft indenfor køn, normer og LGBT+ vilkår

Tilbud om gratis kompetenceløft til medarbejdere i skole, dagtilbud og sundhedsplejen, der ønsker at opnå større viden om køn, normer og LGBT+ vilkår.

Medarbejdere i skole, dagtilbud og sundhedsplejen har mulighed for at få gratis kompetenceløft af hhv. LGBT+ Danmark og SSF-Kompasset. Formen på kompetenceløftet kan tilpasses efter jeres behov fx i form af oplæg eller workshop for en udvalgt medarbejdergruppe.

LGBT+ Danmark 

LGBT+ Danmark tilbyder skræddersyet kompetenceløft, der giver deltagerne viden og konkrete redskaber til at skabe inkluderende og trygge fællesskaber og rammer for børn og unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering.  

Et kompetenceløft kan blandt andet indeholde viden og workshops om: 

  • Gennemgang af LGBT+ begreber, forskel på køn og seksuel orientering samt statistik/baggrundsviden om LGBT+ målgruppen.
  • Hvordan ser trivsel og udfordringer ud for LGBT+ børn og unge?
  • Hvorfor fylder emnet så meget for særligt unge?
  • Introduktion til pronominer og pronomenbrug
  • Gode råd til at skabe tryggere fællesskaber for børn og unge, der bryder med normerne for køn og seksuel orientering.

Find information om de forskellige muligheder og book kurser via linket LGBT+ Kompetenceløft for fagpersoner i Københavns Kommune.  

SSF-Kompasset

Med kompasset kan alle skoler få et gratis kompetenceløft, både online, på egen skole og på CFU. Du kan få et besøg på din skole, så I i jeres team kan få mere viden og inspiration til at undervise i SSF i jeres fag. Du kan blive uddannet til ressourceperson, så du kan hjælpe med at fastholde fokus på SSF på din skole eller du kan deltage i et national online netværk, hvor du kan sparre med andre, der ønsker at løfte undervisningen i SSF.

Derudover er SSF-Kompasset en digital portal, som kan inspirere til undervisning i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF).

Med kompasset kan du: 

  • finde læremidler til SSF og fag
  • få viden om SSF og didaktiske tilgange
  • fordybe dig i ressourcer og temaartikler
  • bruge skoleudviklingsmateriale der understøtter en indsats i SSF
  • tilmelde dig gratis kickoffdage, kurser og netværk 

Med kompasset kan du også navigere rundt i relevante læremidler, som du og dit årgangsteam kan bruge, når I vil tænke SSF ind i fagene. Ud fra enten temaer eller fag kan I finde forløb, der passer til netop jeres elevgruppe. 

Brug kompasset på www.ssfkompas.dk