Sund Digital Trivsel – Gratis forløb for elever og forældre

Er du lærer i 0.-9. klasse, og ønsker du at understøtte en god dialog med elever og forældre om trivsel og sunde digitale vaner, kan du booke Københavns Kommunes forløb ”Sund Digital Trivsel”.

Forløbet er et klassebaseret tilbud til elever og forældre med fokus på gode digitale vaner, sundhed og trivsel. I forløbet fokuseres blandt andet på balancen mellem brug af skærm og aktivitet uden skærm, digitale fællesskaber, gaming og hvordan skærm, søvn og fysisk aktivitet har indvirkning på vores trivsel. 

Formålet med forløbet er at give elever og forældre redskaber og handlekompetencer, så de sammen kan skabe balance i deres digitale og ikke-digitale liv og etablere sunde vaner i en tidlig alder. 

Oplæggene finder sted på skolen og faciliteres af en medarbejder fra Center for Børn og Unges Sundhed. Tidspunktet for afholdelse af begge møder aftales med klassens lærer. Forældremødet kan afholdes i forbindelse med klassens andre forældremøder.

Sund Digital Trivsel 0.-4. klasse

Et klassemøde med eleverne af 1-1½ times varighed. På klassemødet fokuserer vi især på refleksion over egen digital adfærd, fællesskaber, søvn og fysisk aktivitet. Oplægget består af en blanding af fælles dialog, opgaver og øvelser. 

Et forældremøde uden elevdeltagelse af 1½ times varighed. På forældremødet faciliterer vi fælles drøftelser blandt forældrene om klassens digitale vaner og fællesskaber. Forældrene får desuden mulighed for at reflektere over families egne digitale vaner og holdninger. Formålet er at give forældrene redskaber til at tale med deres børn og hinanden om muligheder og faldgruber i det digitale liv.

Sund Digital Trivsel 5.-9. klasse 

Et klassemøde med eleverne af 1½ times varighed. På klassemødet fokuseres især på refleksion over egen digital adfærd, fællesskaber, kommunikation, søvn og fysisk aktivitet. Oplægget består af en blanding af fælles dialog, opgaver og øvelser.

Et fællesmøde med elever og forældre af 1½-2 times varighed 

På fællesmødet faciliteres fælles drøftelser blandt elever og forældre om klassens digitale vaner og fællesskaber, herunder blandt andet kommunikation og brug af sociale medier. Undervejs i mødet deles elever og forældre op.  Formålet er at give forældrene mulighed for at tale med hinanden om muligheder og faldgruber i deres børns digitale liv. Det kan være svært at forholde sig til sit barns digitale liv, derfor er det en god ide, at forældrene i klassen tager en dialog om emnet sammen og med klassens elever.

Kontakt

Book eller kontakt os på

sunddigitaltrivsel@kk.dk eller telefon 51 61 97 30.