Header menu

Du er her

Skole

8. klasse på erhvervsuddannelse

'8. kl. på EUD’ er et praktisk, teoretisk og obligatorisk undervisningsforløb.

Det giver både elever og lærere mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervsskolerne og de muligheder en erhvervsuddannelse giver.

Formålet er at understøtte elevernes uddannelsesparathedsproces og udfordre deres uddannelsesvalg ved at få større kendskab til mulighederne med en erhvervsuddannelse og miljøet på en erhvervsskole.

Kontakt Henrik Bov Pedersen fra UU København: hpeder@kk.dk

Senest opdateret
23.04.2021