Header menu

Du er her

Elevens progression

Syv værktøjer til arbejdet med at vurdere elevernes progression. De fleste af værktøjerne er relevante for alle klassetrin.

Vurdering af progression (fremdrift) er todelt: Første del er en formativ (undervejs i processen) og summativ (afsluttende) evaluering af elevernes læring, som skal gøre elevens udvikling og fremskridt i læringsprocessen tydelig.  Anden del er en vurdering af elevernes specifikke vanskeligheder. Formålet er at gøre både elevernes fremskridt og udfordringer tydelige for lærere/pædagoger og elever, med henblik på at differentiere undervisningen og understøtte den videre læreproces. 

Nedenfor kan du læse mere om progression og hente de syv konkrete værktøjer.

Senest opdateret
04.07.2019