Header menu

Du er her

Skole

Feedback i læringsprocessen

Her får du inspiration til at arbejde med feedback i undervisningen og i læringssamtaler med eleverne.

Feedback har stor betydning for elevens læring og mulighed for at rykke sig selv i sin læreproces.

Feedback er kommunikation om aspekter af en præstation, en proces eller en forståelse. Det er et led i en læreproces og gives i forhold til deltagelse, arbejdsindsats og faglig progression. Formålet med feedback er at reducere afstanden mellem det sted, hvor eleven ‘er’, og det sted eleven kan bevæge sig hen i sin læreproces.

Du kan læse mere om feedback på Feedback i undervisningen. Her kan du også læse om feedbacksamtaler. 

 

Senest opdateret
22.05.2019