Header menu

Du er her

Skole

Skolerne under corona

Find inspiration til fjernundervisning af elever, der er hjemsendt og skal modtage nødundervisning. 

Så længe Københavnske elever er hjemsendte og dele af undervisningen skal foregå på Teams, kan byens lærere stille spørgsmål til funktionerne i Teams og til den pædagogiske brug af Teams. Skriv til mailen STEM@kk.dk Der kan forventes svar i løbet af 1-3 hverdage. 
Har man spørgsmål til login eller administrationen af Teams, skal man fortsat rette henvendelse til mail@pit-support.kk.dk

Få inspiration til din fjernundervisning

Få Københavns skolers bedste opgaver, ideer og materialer til fjernundervisningen.

Brug gratis gæstelærerforløb på Emu.dk

Folketinget har afsat 12 mio. kr. til at udvikle digitale gæstelærerforløb. Med forløbene inviteres anerkendte fagpersoner og fremtrædende danskere ind i klasseværelset, 
hvor de formidler et fagligt tema, så der skabes motivation og nysgerrighed hos både elever og lærere.

Se mere på emu.dk 

Back on track efter nedlukning (for 6.-8. klasse)

Her finder du undervisningsplan, materialer og et introducerende webinar(film), så du kan undervise i forløbet Back on track.

Se mere på siden om Back on track 

emu.dk: Fjernundervisning i indskoling, mellemtrin og udskoling

Få inspiration i temaet om fjernundervisning på emu.dk 

Inspirationskatalog til fleksibel undervisning i folkeskolen

Find inspiration til situationer, hvor undervisningen helt eller delvist skal omstilles til nødundervisning - når corona tvinger undervisningen frem og tilbage mellem skole og hjem.
Du kan også se forslag til, hvordan skoledagen kan tilrettelægges mere fleksibelt inden for Folkeskolelovens bestemmelser, hvis en skole fx skal leve op til corona-restriktioner igen. 

Se inspirationskataloget til fleksibel undervisning i folkeskolen (pdf) 

Undervis og kommuniker med dine elever via TEAMS

Du kan benytte Office 365 Teams til din fjernundervisning. Kom godt i gang med et eller flere af disse tilbud:

Videoguides til både lærere og elever: www.365skolen.dk

Brug Meebook til at lave struktur i din fjernundervisning

Brug ugeplanen i Meebook til at skabe overblik og struktur for eleverne. Uddyb opgaver i forløbene og indsæt fx links, tekster, opgaver og lign.

Guide til at bruge Meebook i fjernundervisning 

Nødundervisning i Meebook - Sådan gør du (August 2020)(pdf)

Se mulighederne for support til Meebook under IT-support under corona

Materiale til dialog om corona i udskolingen (Sundhedsstyrelsen)

Hjælp eleverne igennem corona-tiden. Giv eleverne en anledning til at tale med hinanden og finde gode løsninger på, hvordan de kan styrke deres sociale liv og samtidig beskytte sig mod corona-virus. Materialet indeholder spørgsmål til snakken og en quiz (hvor svarene selvfølgelig er givet til lærerne). PDFen er til læreren, mens PPTen er til at bruge direkte i undervisningen. 

Dialog med unge om deres liv under coronaepidemien (pdf)

Sundhedsstyrelsen har flyttet spørgsmålene fra materialer over i et slideshow, der kan bruges i undervisningen - også den virtuelle. Vær opmærksom på at quizzen ikke er en del af slidesne. 

Download slids med spørgsmålene her (PPT)

Tal med eleverne om corona i udskolingen i 7. 8. 9. og 10. klasse

Tal med eleverne i udskolingen om corona, og udvælg de vigtigste råd om at undgå smitte og sæt dem ind i jeres egen version af Sundhedsstyrelsens plakat. Sundhedsstyrelsen har lavet en skrivbar version af en af deres plakater. 

Download skabelonen til Sundhedsstyrelsens skrivbare plakat

IT-support til skoler og daginstitutioner 

Se mulighederne for support under IT-support under corona

Senest opdateret
15.04.2021