Header menu

Du er her

Kompetencecenter for udskoling

Findes på Højdevangens Skole og understøtter skolerne

Der er flere grunde til, at vi i Københavns Kommune har brug for at styrke indsatsen omkring udskolingen:

 • Det er en national og kommunal målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. I København gennemfører 83 %.
 • Det er en national og kommunal målsætning, at 25 % af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse. I København søger 13 % af en årgang en erhvervsuddannelse.
 • Flere opgaver som Ungdommens Uddannelsesvejledning tidligere har haft ligger nu – pga. lovændringer – hos folkeskolens lærere.

På baggrund af ovenstående udfordringer tilbyder kompetencecentret for udskoling forskellig support, der er skræddersyet i forhold til skolernes typer af efterspørgsel og behov.

Har du brug for support?

Hvis du som lærer eller pædagog ønsker support fra et kompetencecenter, skal du henvende dig via din leder. 

Eksempler på support:

 • Procedurer og rutiner omkring skolens samarbejde med UU, der nyttiggør parternes spidskompetencer
 • Sparring og vejledning omkring FP9/folkeskolens afgangseksamen i forskellige fag
 • Samarbejde med ungdomsuddannelser
 • Udvikling af et ungdomsmiljø med vægt på elevernes medbestemmelse og medansvar
 • Fastholdelse af motivation og trivsel hos elever i udskolingen
 • Sprog, procedurer og rutiner i arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering
 • Skole-hjem samarbejde i udskolingen
 • Det tværgående obligatoriske emne uddannelse og job
 • Linjeorganisering, processer, erfaringer
 • Dialogredskaber, der på en struktureret måde involverer eleverne
 • Pædagogens rolle i udskolingen
Senest opdateret
30.05.2018