Header menu

Du er her

Dagtilbud

Kropslig tilgang til skoleparathed

Plakater, guidelines og legepakken "Kom FRIT frem!" til arbejdet med en sansemotorik og kropslig tilgang til skoleparathed.

Legepakken "Kom FRIT frem!" er udviklet for at sætte fokus på bevægelseslegen som pædagogisk redskab til at styrke børns forudsætninger for at blive skoleparate. Legene retter sig mod børn i børnehavealderen/indskolingen - og særligt fritidsinstitutionens skolestartere. 

Hent hele pakken nedenfor - start gerne med at læse INTRODUKTION og se plakaten "Derfor leger vi - en kropslig tilgang til skoleparathed"

Til at udvikle plakaten "Derfor leger vi - en kropslig tilgang til skoleparathed" er der brugt følgende litteratur:

  • Fredens, K.(2018) Læring med kroppen forrest. Hans Rietzels Forlag, København
  • Bundy, A.C, Lane, S.J., Murray, A.E.(1991) Sensory integration Therory and practice – second edition. F.A. Davis Company Philadelphia
  • Andersen, M. M., Hass, I., Lauritzen, G. Q. & Schmidt, R. N.,(2003) ergoterapi og Børn- Udvikling gennem aktivitet. FADL´s Forlag
Senest opdateret
11.10.2019