Header menu

Du er her

Skole

Læringsstrategier

Inspiration og værktøjer til at arbejde med læringsstrategier, der kan hjælpe eleverne med at systematisere deres læring på tværs af fagene.

På siden kan du finde arbejdsark og vejledninger til et struktureret arbejde med elevernes læringsstrategier. Læringsstrategier er brugbare til at hjælpe eleverne med at arbejde struktureret på tværs af fag. 

Inspirationen til læringsstrategierne kommer fra det amerikanske program AVID (Advancement via individual determination). På dansk kaldes de for LOKUS-strategierne, som står for at Læse, Organisere, Kollaborere, Undersøge og Skrive for at lære.

Den danske udgave er skabt på baggrund af forskningsprofilskolen, Katrinedalsskolen, og Københavnerakademi-skolernes arbejde med strategierne i en dansk kontekst. 

Arbejdet med LOKUS-strategierne: 

  • Læse: Vejledning og arbejdsark til VØL-modellen
  • Organisere: Skabelon til organisering af ugeskema
  • Kollaborere: Vejledning og arbejdsark til kollaboration i undervisningen
  • Undersøge: Introduktion og oversigt over Costas spørgeniveauer
  • Skrive for at lære: Introduktion og arbejdsark til Cornell-noten
     

Senest opdateret
22.05.2019