Header menu

Du er her

Skole

Tydelighed og struktur i undervisningen

Arbejdsredskaber og plakater, som måltrapper, læsekort og ordklasser, til at arbejde systematisk med elevernes progression.

I intensive læringsforløb er der fokus på at måle elevernes progression. Der arbejdes med virkemidler, som understøtter feedback, evaluering og elevens definering af egne læringsmål. På siden kan du læse mere om de forskellige virkemidler:

Tydelighed og struktur

Lærerens ledelseskompetence spiller en afgørende rolle for at kunne skabe en tydelig ramme om undervisningen. Det er essentielt, at læreren anvender den autoritative ledelsestype. Når du som lærer påtager dig en autoritativ ledelsestype, skal du både kunne have kontrol og styring, samtidig med at være lydhør, udvise empati og varme og gøre eleverne til aktive deltagere. Der udarbejdes tydelige regler, som hænger synligt, så alle elever kan se og italesætte dem løbende.

Tydelige mål

Der opstilles tydelige mål - både fælles og individuelt. Målene formuleres så vidt muligt efter "jeg kan". Det er vigtigt, at eleverne hele tiden bliver mindet om, hvad det er, de skal lære. Læreren taler løbende med eleverne om målene og deres læring, så de lærer selv at se efter spor af læring. Derudover er det vigtigt, at der stilles tydelige og ambitiøse forventninger til den enkelte elev.

Timens/undervisningens opbygning

Undervisningstimen skal have en tydelig struktur. Strukturen skabes ved at lærerne italesætter dagens program og relaterer undervisningens indhold til tidligere lektioners faglige indhold, således at undervisningen opleves som meningsfuld for eleverne. Det er afgørende, at undervisningen varieres undervejs, både i forhold til arbejdsformer og metoder. Timens afslutning er en del af undervisningen, og den handler overordnet om at opsummere, repetere og perspektivere. Læreren må sikre, at elevernes læring styrkes. Ved at lade eleverne reflektere over egen læreproces kan læreren træne eleverne i at lede efter spor af læring. 

Senest opdateret
22.05.2019