Årshjul til vejledningsaktiviteter i udskolingen

Her får du et konkret værktøj til at forme flere uddannelsesparate elever i udskolingen.

Formålet med årshjulet er at give lærere, pædagoger og UU-vejledere, der er tæt på de unge i udskolingen, konkrete værktøjer til at skabe sammenhæng og systematik omkring vejledningsaktiviteterne i udskolingen.

Årshjulet skal sørge for at vejledningsaktiviteterne ikke bliver løsrevne elementer fra undervisningen, men derimod elementer der kan bruges i tværfagligt samspil, og på den måde understøtte de forenklede fælles mål. 

Årshjul for udskoling 2022-2023

Projektleder

Stine Marie Nedelkovski