Læse- og skriveteknologier

AppWriter og TxtAnalyser er Københavns Kommunes digitale skrivestøttende programmer.

Begge programmer kan understøtte læse- og skriveprocessen for elever med læse- og skrivevanskeligheder, herunder ordblinde elever. Desuden kan elever, der går til prøver på særlige vilkår, bruge programmerne til nationale test og afgangsprøverne.

Programmerne fungerer på alle devices og kan bruges hver for sig eller sammen. 

Alle elever og pædagogiske medarbejdere i Københavns Kommune har adgang til begge programmer via deres Uni-login. 

Sådan installerer du AppWriter

Find en vejledning her: Brugervejledning - Wizkids

Sådan installerer du TxtAnalyser

TxtAnalyser er browserbaseret og i Københavns Kommune er det Edge-browseren, du skal bruge. Find en vejledning her: TxtAnalyser Brugervejledning - Wizkids

Teknisk support til installation

Har du problemer med at installerer af AppWriter eller TxtAnalyser, kan du kontakte Wizkids support på: Mail: support@wizkids.dk eller telefon: 31 68 02 00.

Kurser i AppWriter og TxtAnalyser 

Skoler i Københavns kommune kan få kompetenceudvikling i AppWriter og TxtAnalyser, der er målrettet skoles behov og ønsker.  Det kan fx være forældrekursus, elevagentforløb eller et kursus særligt tilrettelagt for naturfagslærere. Kurserne betales af centrale midler. 

Kontakt Heidi Theilmann Schmidt b80i@kk.dk for at høre mere. Husk at skolens ledelse skal være indforstået med, at der bookes kompetenceudvikling. 

Om TxtAnalyser og AppWriter

TxtAnalyser analyserer og understreger elevtekster for grammatik- og stavefejl og tilbyder eleven huskeregler og forklarende videoer til, hvordan de selv kan tilrette dem

AppWriter hjælper elever med at læse og skrive gennem en række funktioner såsom tale-til-tekst, ordforslag og OCR-scanning.

Kontakt

Heidi Theilmann Schmidt