Læse- og skriveteknologier

AppWriter og TxtAnalyser er Københavns Kommunes digitale skrivestøttende programmer.

Begge programmer kan understøtte læse- og skriveprocessen for alle elever, og især elever i læse- og skrivevanskeligheder, herunder ordblinde, får stor hjælp i alle fag ved at anvende programmerne. Desuden kan elever på særlige vilkår anvende programmerne til afgangsprøverne.

Programmerne fungerer på alle platforme og enheder.

Se her, hvordan du installerer AppWriter og TxtAnalyser og find links til hjælpevideoer og kurser i brug af programmerne.

Alle med et UNI-login tilknyttet en skole i København har mulighed for at bruge AppWriter og TxtAnalyser. Programmerne kan bruges hver for sig eller sammen.

Sådan installerer du AppWriter

Find en vejledning her: Brugervejledning - Wizkids

Sådan installerer du TxtAnalyser

TxtAnalyser er browserbaseret og i Københavns Kommune er det Edge-browseren, du skal bruge. Find en vejledning her: TxtAnalyser Brugervejledning - Wizkids

Teknisk support til installation

Har du problemer med installationen af AppWriter eller TxtAnalyser, kan du kontakte Wizkids support på: Mail: support@wizkids.dk eller telefon: 31 68 02 00.

Kurser i AppWriter og TxtAnalyser 

I kan få kurser i AppWriter og TxtAnalyser på jeres skole, der er målrettet jeres skoles behov. Kontakt Heidi Theilmann Scmidt b80i@kk.dk for at høre mere. 

Om TxtAnalyser og AppWriter

TxtAnalyser analyserer og understreger elevtekster for grammatik- og stavefejl og tilbyder eleven huskeregler og forklarende videoer til, hvordan de selv kan tilrette dem

AppWriter hjælper elever med at læse og skrive gennem en række funktioner såsom tale-til-tekst, ordforslag og OCR-scanning.