Bedre seksualundervisning

Få inspiration til planlægning af seksualundervisningen på jeres skole med fem gode råd.

På opfordring fra Københavns Ungeråd, er lærere, skoleledere, sundhedsplejersker, eksterne undervisningsudbydere, vidensorganisationer, politikere og unge kommet med bud på, hvordan seksualundervisningen kan blive bedre. 
Resultatet en strategi besluttet af politikerne, og fem gode råd til skolerne.

5 gode råd til bedre seksualundervisning

Vis alle

1. Sørg for en klar ansvarsfordeling

Det kan være en god idé at udarbejde en sammenhængende undervisningsplan for seksualundervisningen, der strækker sig over alle årgange. Start med at klarlægge skolens egen tilgang til undervisningen. Derefter kan relevant personale, såsom lærerteams og sundhedsplejersker, samles for at drøfte kompetencer, planlægning og ansvarsfordeling inden for seksualundervisningen. 

Samarbejde mellem sundhedsplejepersonale og lærere bidrager til at sikre den sundhedsfaglige tilgang til seksualundervisningen. Derfor er det en fordel at planlægge samarbejdet mellem sundhedsplejen og lærere når det kommende skoleår planlægges. På samme måde er det vigtigt at sikre, at sundhedsplejen har adgang til løbende efteruddannelse om emner som køn, identitet og seksualitet, eventuelt gennem BUF Akademi. 

Kom godt i gang 

  • Overvej om jeres skole skal udvikle jeres egen læseplan til seksualundervisning? 
    Få inspiration her Sex og samfunds vejledning 
  • Overvej hvordan I samarbejder bedst, og husk at sundhedsplejersken tilbyder alle skoler undervisning i pubertet og kroppens udvikling (4. klasse) og seksuel sundhed (7. klasse)

2. Integrer seksualundervisningen i andre fag

Seksualundervisningen skal integreres i skolens fag. For at støtte op om det anbefales det at udpege tre nøglepersoner inden for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Disse nøglepersoner kan guide lærerne i kompetenceudvikling, evaluering af undervisningsmateriale og styrkelse af seksualundervisning på tværs af fag. Et forum for nøglepersonerne vil fremme vidensdeling og inspiration. Det kan være en fordel at fokusere kompetenceudviklingen til skolens nøglepersoner. 

Kom godt i gang 

3. Inddrag elever og skolebestyrelse

I kan overveje at lade eleverne være med til at vælge temaer ud fra de retninger, der allerede er besluttet. Elevrådet kan også komme med forslag til, hvad der skal læres i undervisningen eller i uge 6. Undersøg om skolebestyrelsen kan integrere seksualundervisning i skolens værdisæt. Skolebestyrelsen kan også hjælpe med at kommunikere om seksualundervisningen til forældrene og fremme en åben og inkluderende dialog. 

Kom godt i gang 

Overvej hvordan eleverne kan være med til at bestemme emner til undervisningen 
Få inspiration her Elevråd – SSF Kompasset 

Overvej hvordan I sikrer at forældrene bakker op om seksualundervisningen 
Få inspiration her Skolebestyrelse – SSF Kompasset

4. Hent viden udefra

Tøv ikke med at inddrage eksterne aktører som sundhedsplejen, ressourcecenteret, skolebiblioteket og inklusionspædagogen for at sikre en alsidig tilgang til seksualundervisningen. Husk, at du altid kan støtte lærerne med inspiration og undervisningsmaterialer via Faglig Center eller ved at udforske Åben Skole Portalen for relevante eksterne forløb. 

Hvis klassen trives godt sammen og med læreren, kan det være en god idé, hvis læreren deltager i aktiviteter med andre undervisere. Dette gør det lettere at besvare elevernes spørgsmål efterfølgende. Undlad dog at dele egne oplevelser. Læreren og underviseren bør drøfte, hvad klassen har arbejdet med tidligere, og hvad eleverne gerne vil tale om. 

Kom godt i gang 

Politikerne i Københavns Kommune har besluttet en strategi for bedre seksualundervisning, der skal bidrage til at revurderer og forstærker den eksisterende seksualundervisning på de københavnske folkeskoler. Strategien er udarbejdet med inddragelse af viden og erfaring fra praktikere, vidensorganisationer, faglige organisationer og forskere. 

Strategien har til formål at bane vejen for en seksualundervisning, der ikke blot opfylder kravene, men som også fremmer elevernes trivsel, respekt for diversitet og udvikling af sunde relationer til andre og dem selv.

Læs hele strategen (PDF)