Beregneren

Beregneren er udviklet til læsning og matematik.

Med værktøjet "Beregneren", er det muligt for lærere, vejledere og ledere at følge den enkelte elevs progression og hele klassens faglige udvikling i læsning og i matematik på baggrund af resultaterne fra de nationale test.

 

De nationale test giver mulighed for at måle elevernes færdigheder i læsning og matematik i forhold til landsgennemsnittet, mens "Beregneren" bruger tal fra de nationale test og omregner scoren til en anden skala, der er mere detaljeret og som går på tværs af de forskellige klassetrin. Dermed gør Beregneren det muligt fx at følge elevernes læseudvikling over tid.

Instruktionsvideo om brug af Beregneren

I denne instruktionsvideo kan du se et eksempel på, hvordan resultaterne fra De nationale test i læsning kan omsættes til måling af progression. (Det samme gør sig gældende for matematik).

Hent værktøjet "Beregneren" til læsning og til matematik

Du kan hente beregneren på hjemmesiden her og finde links til øvrigt vejledningsmateriale. 

Kontakt

Thomas Etlar Frederiksen

 

Hvis du har spørgsmål til Beregneren til læsning eller matematik, kan du kontakte os.