Bioaffald og Madspild

Undervisningsmaterialer om bioaffald, madspild og kompost til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Her finder du materialer, så eleverne gennem madkundskab, naturfaglige fag og den almen opdragende del af undervisningen stifter bekendtskab med omsætning af organisk materiale, affaldshåndtering, som f.eks. produktion af biogas, madspild og sortering af affaldet.

Undervisningsmaterialer