Energi

Undervisningsmaterialer, viden og vejledninger om energiproduktion og -forbrug i og udenfor skolen.

Her finder du undervisningsmateriale om energi til mellemtrinnet og udskolingen. Flere af materialerne er fra eksterne aktører. 

Undervisning om energi kan både handle om brugen af elektriske apparater, radiatorer og det varme vand. Derudover kan det handle om produktionen af elektricitet og varmt vand via forskellige vedvarende og fossile energikilder.