Film til forældre: Et kig ind i en folkeskole i København anno 2018

Brug denne lille film på ca. 3 min. til at give forældrene et indblik i, hvordan vi arbejder med at danne og uddanne børnene i folkeskolen i dag, og hvordan de kan bidrage. Filmen er velegnet at vise til fx forældremøder.

Forældresamarbejde er i dag en kerneopgave og forældre, der kender baggrunden for skolens arbejde er mindre tilbøjelige til at sætte spørgsmålstegn ved lærernes fremgangsmåder og kan bedre støtte op om lærerne og deres barns udvikling, trivsel og læring.

I samarbejde med Christianshavns Skole har Børne- og Ungdomsforvaltningen lavet en lille film, hvor vi både giver et indblik i, hvordan vi i dag tilrettelægger børnenes læring i skolen, og hvad forældre kan gøre for at støtte op om den og dermed deres børn. 

Et kig ind i en folkeskole i København anno 2018

Video Url