For enden af regnbuen - et læringsspil om livsvalg

For enden af regnbuen er et kortspil, som skal inspirere de unge i udskolingen til at reflektere over valg af uddannelse og erhverv.

For enden af regnbuen er en sjov og lærerig måde, som kan understøtte og give indspark til de unges tanker og drømme om, hvad der skal ske efter folkeskolen. Spillet er lavet til unge i udskolingen, deres forældre og andre interesserede, der kan støtte de unge med at blive afklarede omring deres fremtid.

Spillet er en del af en bred vifte af initiativer og undervisningsmaterialer, som skal understøtte lærere og pædagogers arbejde med unges valgparathed, deres generelle kompetencer til at navigere i en kompleks uddannelsesverden samt involveringen af forældre. 

Spillet vil under faglig pædagogisk rammesætning og instruktion fra en lærer eller pædagog før, under og efter spillet, få de unge til at reflektere over forskelle og paralleller mellem virkelighed og spil, samt egne og andres perspektiver. Dette vil få de unge til at stille spørgsmål, der understøtter scenarieskabelse i forhold til deres og andres liv. 

Spillet

For enden af regnbuen er et socialt spil, som er let at lære, men også udfordrende. Det er fleksibelt, hvad angår længde og spillerantal, og kan let tilpasses de faglige mål. 

For hurtig at komme i gang, kan eleverne se en kort introduktionsfilm om spillet. 

Hvornår kan man spille spillet?

Spillet er oplagt at bruge i forbindelse med:

  • Det timeløse fag Uddannelse og Job
  • Inden eller efter praktik
  • Inden eller efter introkurser
  • Inden eller efter 7./8. kl. på EUD forløbet
  • Inden eller efter brobygning 
  • Forældremøder
  • Kollektiv vejledning 
  • Individuel vejledning

Anskaffelse af spillet

Ved spørgsmål omkring spillet eller anskaffelse heraf kontakt da:

Henrik Bov Pedersen