Konflikthåndteringsmetoden til specialskoler og KKFO’er

Find redskaberne til Konflikthåndteringsmetoden, som vi bruger til at forebygge og håndtere vold, trusler og krænkende handlinger på Københavns skoler.

En metode med tre trin

Metodens tre trin er Trivselsskemaet, Aftaleskemaet og Registreringsskemaet. Skemaerne giver jer redskaber til systematisk at arbejde med børn i mistrivsel, styrke jeres samarbejde og sikre, at ingen står alene med voldsomme hændelser på arbejdspladsen.

Find det samlede værktøj, skemaer og øvrige dokumenter til print samt videoguides til arbejdet med metoden her på siden.

Materialer til specialskoler og KKFO

Materialet

Konflikthåndteringsmetoden er et værktøj, som I kan bruge til systematisk at kortlægge, forebygge og håndtere konflikter og voldsomme hændelser på arbejdspladsen. Formålet er at minimere konflikter og voldsomme hændelser ved at styrke trivslen for børn og samtidig forebygge belastninger, arbejdsulykker og sygefravær for medarbejdere.

Nyt Registreringsskemaet

Siden konflikthåndteringsmetoden blev lavet til specialskoler, er Registreringsskemaet blevet opdateret. Skemaet du finder her på siden, ser anderledes ud end det, der du kender fra det samlede materiale til specialskolerne.

Gode erfaringer med metoden

Medarbejdere på specialskoler og KKFO’er oplever, at konflikthåndteringsmetoden giver større ensartethed, viden og fælles sprog i forhold til, hvordan konflikter kan forebygges og håndteres i opløbet. Metoden ser også ud til at øge trivsel hos både børn og medarbejdere, give færre voldsomme episoder og færre arbejdsskader.

De gode erfaringer fra specialområdet har betydet, at Konflikthåndteringsmetoden i er blevet til en metode til almenskoler og KKFO’er.

Baggrund

Konflikthåndteringsmetoden er udviklet på Københavns specialskoler til at forebygge vold og trusler. Metoden blev først taget i brug i 2019 og er sidenhen blevet en del af indsatsplanen for inkluderende fællesskaber ”Plads til Forskellighed”. Fra 2021 har almenskoler og KKFO’er også taget metoden i brug.

Har I på din skole besluttet at arbejde systematisk med Konflikthåndteringsmetoden, ligger der materialer til LokalMED /Trios arbejde på Børne- og ungdomsforvaltningens intranet BUFIntra. 

Video til at hjælpe dig i gang

Få inspiration til at bruge trivselsskemaet, aftaleskemaet og registreringsskemaet.

Trivselsskemaet – sådan bruger du det (video)

Aftaleskemaet – sådan bruger du det (video)

Registreringsskema – sådan bruger du det (video)