Kvalitetsværktøj for inkluderende læringsfællesskaber

Kvalitetsværktøjet er et redskab til at analysere skolens praksis og understøtter arbejdet med at skabe gode inkluderende læringsmiljøer.

Kvalitetsværktøjet for inkluderende læringsfællesskaber fokuserer på fire temaer, som alle er vigtige for udviklingen af inkluderende læringsmiljøer. Hvert tema nedbrydes i tre indikatorer som skolen kan arbejde med. Med kvalitetsværktøjet undersøger skolen egen praksis, prioriterer relevante indsatser og udarbejder en tiltagsplan, som styrker de inkluderende læringsmiljøer på skolen.

Find kvalitetsværktøjet her