Kompetencecenter for læse- og skrivevanskeligheder

Kompetencecentret kan hjælpe din skole med viden om læse- og skrivevanskeligheder og med at styrke jeres indsats omkring elever i den almene undervisning, der har læse- og skrivevanskeligheder.

Kompetencecentret ligger på Blågårds Skole i tilknytning til læseklasserækken, som er et specialundervisningstilbud til elever fra 4.-9. klasse med vidtgående læse- og skrivevanskeligheder.

Eksempler på supporttilbud til enkelte elever, klasser og årgange

  • Observation af en enkelt eller flere elever i undervisningssituationen, med efterfølgende vejledning og vidensdeling med læreren/pædagogen eller teamet
  • Sparring og støtte til afholdelse af lokale forældrekurser

Eksempler på supporttilbud til skoler, afdelinger, ressourcecentre og ledelser

  • Tilpassede skolekurser. Kursuseftermiddage i læse- og skriveteknologi (LST) målrettet en mindre gruppe på jeres skole fx i dansk-fagudvalget, en af skolens afdelinger eller lignende (rammerne for et kursus aftales med kompetencecentret)

Kontakt

Blågård Skole

Hans Tavsens Gade 4

2200 København N

Ring til os, hvis I har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe jer med en specifik udfordring hos jer. Henvend jer til kompetencecentret gennem ledelsen, hvis I har en konkret indsats, som I gerne vil have os til at hjælpe med ude hos jer.