Kvalitetsværktøj for inkluderende læringsmiljøer

Hvad skal der til for at lykkes med de inkluderende læringsmiljøer? Se hvordan vi udvikler de inkluderende læringsmiljøer i København og find plakat til print.

Alle skoler i Københavns Kommune arbejder med udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Skolerne bruger kvalitetsværktøjet som et redskab til at reflektere over og udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Kvalitetsværktøjet indeholder fire temaer med hver tre tilhørende indikatorer, som alle er vigtige for udvikling af inkluderende læringsmiljøer: ressourceorienteret børnesyn, fælles didaktisk tilgang, fælles ramme for samarbejde og tydelig