UA’er kan sparre med dig om det obligatoriske fag Uddannelse og Job

Skolens uddannelsesambassadør (UA) kan bl.a. sparre med dig som lærer om det obligatoriske emne Uddannelse og Job og hjælpe med viden om vejledningsaktiviteter og den særligt målrettede skole- og vejledningsindsats.

Det kan UA'eren

  • Sparre med dig om planlægning
  • Henvise til relevante Uddannelse og job-aktiviteter
  • Dele sin viden om lovgivning og procedurer ift. skolens lovbundne vejledningsaktiviteter
  • Netværke med andre UA'er gennem det faglige UA-netværk

En kilde til viden om uddannelse og job

På hver af kommunens skoler er der én eller flere uddannelsesambassadører (UA’er). Det er lærere fra udskolingen, som har fået dedikeret et antal timer til at bl.a. at være med i et UA-netværk. Mindre skoler har oftest én UA, mens de største skoler har to eller tre.

Skolens UA kan blandt andet hjælpe dig som lærer i udskolingen med information om vejledningsaktiviteter og den særligt målrettede skole- og vejledningsindsats og med at sikre, at skolen i løbet af hvert skoleår arbejder med det obligatoriske emne Uddannelse og Job.

Derfor er UA’erne gennem et samarbejde med skolens ledelse og UU-vejlederen med til at styrke arbejdet med elevernes overgang til en ungdomsuddannelse og et element i at indfri målsætningen om, at flere unge i kommunen skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Når det kommer til vejledning om eller af den enkelte elev, er det en opgave for den tilknyttede UU-vejleder og ikke for skolens UA.

Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte skoler prioriterer UA’ernes rolle, og hvor meget tid og ressourcer, skolen vælger selv at investere ud over de timer, kommunen finansierer.

Netværk deler viden mellem skoler

UA-netværket har omkring 80 medlemmer, som er lærere i udskolingen på byens skoler. Formålet med netværket er, at de enkelte skolers UA’er kan inspirere hinanden og dele viden på tværs, som kan komme alle skolerne til gavn, for eksempel i forhold til emnet Uddannelse og Job.

Din rolle som lærer

Har du brug for inspiration til det obligatoriske emne Uddannelse og Job, kan du kontakte skolens uddannelsesambassadør eller udskolingslederen.

Vil du selv være UA?

Kunne du selv have lyst til at blive en af din skoles uddannelsesambassadører og dermed også en del af UA-netværket, kan du kontakte din leder og høre om mulighederne.

Kontakt

Stine Marie Nedelkovski