Mere om Overgang til Ungdomsuddannelse

Overgang til ungdomsuddannelse er en rammemodel for skolernes arbejde med overgangen fra skole til ungdomsuddannelse.

Rammemodellen blev vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget i 2021 med visionen om at give alle unge københavnere de bedste forudsætninger for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vision

Uddannelse er et fundament for at klare sig godt videre i livet. Derfor skal alle unge københavnere have de bedste forudsætninger for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Men….

I dag er der for få unge københavnere, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Hvad gør vi?

Med en ny fælles systematik og læringsorienteret tilgang til overgang til ungdomsuddannelse vil vi i samarbejde:

 Styrke folkeskolernes arbejde med karrierelæring og uddannelsesparathed

Ved at styrke folkeskolernes undervisning i Uddannelse i Job og ved at integrere vejledningsaktiviteter i undervisningen kan vi, i samarbejde med forældrene, udvide de unges horisont og introducere eleverne for forskellige karrieremuligheder i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse.

Styrke folkeskolernes arbejde med at fremme elevernes praksisfaglige kompetencer og refleksion over deres kompetencer og valgmuligheder

Ved at styrke folkeskoleelevers praksisfaglige kompetencer, kan vi i samarbejde med forældrene øge motivation for læring og invitere til en bredere refleksion over de mange muligheder ungdomsuddannelserne byder på med særligt fokus på erhvervsuddannelserne.

Styrke indsatser for unge i risiko for at ende uden ungdomsuddannelse

Ved at styrke indsatser i grundskolen for unge i risiko for at ende uden ungdomsuddannelse kan vi i samarbejde med forældrene sikre, at endnu flere elever opfylder adgangskravene og har de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen i KBH.

Hvorfor?

Fordi uddannelse er et fundament for at klare sig godt videre i livet, og København har som hovedstad et ekstra stort ansvar for at gå forrest og at give ungdommen en god start.