Praksisfagligt talentforløb til de særligt motiverede

Et talentforløb kan udvikle kompetencerne hos klassens praksisfaglige talenter på en række virkelighedsnære områder.

Gemmer der sig elever i din klasse, som drømmer om at arbejde konkret og virkelighedsnært med løsninger, der virker i praksis? Så er det værd at overveje et af de praksisfaglige talentforløb.

Forløbene er til elever i udskolingen, som I vurderer er særligt motiverede og eventuelt rummer et praksisfagligt potentiale. Målet er at udvikle eleverne og bidrage til, at de reflekterer over det at lære og arbejde praksisfagligt.

Hvert talentforløb strækker sig typisk over syv dage, og emnerne er for eksempel snedkeri, filmproduktion, madlavning, salg og service, bæredygtighed og sundhed. På forløbene vil eleverne både blive undervist og lave praktiske øvelser, og de får rig mulighed for at fordybe sig i professionelle rammer. Typisk munder forløbet ud i et konkret produkt, som deltagerne præsenterer og får feedback på.

Om eleven generelt set er fagligt stærk eller ej har ingen betydning. Det afgørende er, at eleven er motiveret for at prøve sig selv af på det specifikke område og ønsker at udvikle sig yderligere.

Hvor og hvordan?

Skolen kan tilmelde op til fem elever til hvert forløb. Forløbene strækker sig typisk over syv skoledage, som normalt er fordelt over omkring to måneder. Der er typisk op til 20 deltagere på hvert talentforløb, og de foregår mange forskellige steder, fx på Hotel- og Restaurantskolen, Filmskolen, Sydhavn Genbrugscenter, BUFX Makerspace eller et plejecenter.

Eleverne står selv for transport, og I bør derfor overveje på skolen, i hvilken grad eleverne har brug for følgeskab af en lærer, forælder eller andre elever, fx den første dag.

Din rolle som lærer

Som lærer kan du præsentere hele klassen eller udvalgte elever for talentforløbene og vurdere deres interesse. Er der elever i klassen med en særlig motivation inden for et af de aktuelle fagområder, kan du foreslå dem et praksisfagligt talentforløb.

Både eleven og forældrene skal godkende deltagelsen på talentforløbet. Herefter kan du som lærer selv tilmelde eleven. Vær dog opmærksom på, at nogle forløb har en yderligere udvælgelsesprocedure, som udbyderen står for.

Kontakt

Jens Paulsen