Erhvervspraktik er en øjenåbner for eleverne

Eleverne får gennem en erhvervspraktik et indblik i hverdagen på en arbejdsplads og bliver inspireret og motiveret til deres kommende uddannelsesvalg og mulige karriereveje.

Erhvervspraktik er et tilbud for alle københavnske skoleelever, som går i 8., 9. eller 10. klasse. Typisk varer erhvervspraktikken en uge, men der er også mulighed for at tilrettelægge individuelle praktikforløb af længere varighed.

Erhvervspraktikken åbner elevernes øjne for sjove og spændende arbejdspladser inden for den enkeltes interesseområde. Gennem erhvervspraktikken lærer eleven at tage ansvar, bliver præsenteret for et arbejdsfællesskab og får et indblik i et fagområde. Det styrker elevernes selvtillid og øge deres motivationen for uddannelse.

Eleverne kan selv skaffe en erhvervspraktikplads gennem for eksempel deres familie, venner eller besøg på virksomheder. Sådan finder de fleste deres praktiksted.

Elever kan også få hjælp af UU København. På UU Københavns hjemmeside kan eleverne finde inspiration og søge en praktikplads inden for deres interesseområde blandt UU Københavns virksomhedsaftaler.

Hvor og hvordan?

Ofte ligger erhvervspraktikken i faste uger for alle elever, men tidspunktet for erhvervspraktikforløbet kan også afhænge af virksomhedens muligheder for at tage imod en eller flere elever.

De elever, der selv finder en praktikplads, skal udfylde selvskafferformularen i Unoung. De elever, der ønsker hjælp til at finde en praktikplads, skal sende en motiveret ansøgning gennem Unoung senest 6 uger før erhvervspraktikugen. Eleverne modtager besked ca. ca. 3 uger før praktikugen. Det er altid godt, hvis eleven har en plan B i tankerne, såfremt det ikke lykkes at finde en praktikplads.

Din rolle som lærer

Som lærer har du en vigtig rolle i at sikre, at eleverne enten selv finder en erhvervspraktikplads eller får hjælp til det. I god tid inden erhvervspraktikugen bør eleverne begynde at undersøge mulighederne for praktikpladser inden for en enkeltes interesseområde, og det kan være en god idé at inddrage forældrene gennem for eksempel Aula eller på et forældremøde.Efter praktikforløbet er det oplagt at samle op og reflektere over oplevelsen. Det kan være en lille opgave, som eleverne har løst i løbet af deres praktikuge, eller en kort fremlæggelse i klassen.

Du kan kontakte skolens UU-vejleder eller UU København: erhvervsplaymaker@kk.dk, hvis du ønsker mere information. UU København kommer også gerne forbi skolen og holder et oplæg for eleverne om mulighederne – dog senest 7 uger før praktikugen.

Kontakt

Søren Stange