Giv eleverne indblik i en erhvervsuddannelse

I det obligatoriske forløb ”8. klasse på erhvervsuddannelse” får både elever og lærere mulighed for at komme helt tæt på en erhvervsuddannelse i to uger. Det motiverer eleverne til bred refleksion over egne evner og muligheder efter folkeskolen.

Sådan får klassen mest ud af forløbet

  • Definer et tydeligt mål for besøget sammen med erhvervsuddannelsen og giv eleverne en klar forståelse for formålet med forløbet
  • Afstem det praktiske og de gensidige forventninger på forberedelsesmødet med erhvervsuddannelsen
  • Lad den samme eller de samme lærere deltage i hele forløbet
  • Deltag aktivt i undervisningen for din egen skyld og for signalværdien over for eleverne
  • Sørg for så vidt muligt at koble forløbet til skolens egne fag, fx matematik, samfundsfag og emnet Uddannelse og Job
  • Gør forløbet til en fælles erfaring for klassen, som I løbende kan referere til

Understøtter elevernes valg af uddannelse

Forløbet udvider elevernes horisont og styrker deres forudsætninger for senere at vælge en uddannelse, der interesserer dem, og som kan give dem et stærkt fundament for at klare sig godt videre i livet.

Den praktiske og teoretiske undervisning giver en meget konkret smagsprøve på miljøet på en erhvervsskole og i karrieremulighederne. Samtidig er elevernes oplevelser, afprøvning af evner og interesser og de efterfølgende refleksioner vigtige elementer i processen frem mod deres valg af uddannelse i årene efter folkeskolen.

Som lærer får du også et indblik i erhvervsskolerne og oplever eleverne i en anden undervisningsform og et andet miljø end normalt. Det kan være nyttigt i processen med at understøtte eleverne bedst muligt i deres kommende uddannelsesvalg.

Forløbet, der er et obligatorisk undervisningsforløb for alle 8. klasser i Københavns Kommune, strækker sig samlet over to uger, hvor den ene uge foregår på erhvervsskolen, mens resten af tiden benyttes til før-, under- og efter-aktiviteter på elevernes egen skole. Det giver både elever og dig som lærer en unik mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervsskolerne, og de muligheder en erhvervsuddannelse giver inden for håndværk, social og sundhed og handel.

Hvor og hvordan?

De deltagende erhvervsskoler er TEC, NEXT, Hotel- og Restaurantskolen, SOSU H og Niels Brock. Engagerede og dygtige faglærere fra erhvervsskolerne står for undervisningen, som foregår delvist hos dem og på jeres egen skole. 1-2 centrale lærere fra klassen deltager også i undervisningen.

Eleverne får det allerbedste udbytte, når du som lærer deltager aktivt i både planlægningen og i selve forløbet, og når I integrerer forløbet i den omkringliggende undervisning med inspiration fra erhvervsskolernes forslag og materialer.

Ugen afsluttes med et som regel meget populært forældrearrangement, hvor eleverne præsenterer de produkter og aktiviteter, de har lavet i forløbet.

Din rolle som lærer

Fra den 11. marts kan du se nedenfor, hvilke forløb jeres skole skal deltage i. Skolelederen har det overordnede ansvar for jeres skoles deltagelse i forløbet, og for hvordan det harmonerer med skolens andre aktiviteter og fokus.

Kontakt UU København

Henrik Bov Pedersen