Inspirer med virksomhedsbesøg

Et virksomhedsbesøg giver elever fra 7.-9. klasse mulighed for at lade sig inspirere og motivere i deres valg af uddannelse.

Elever i udskolingen har mulighed for at komme på besøg på en virksomhed eller en erhvervsskole. Under besøget bliver eleverne præsenteret for en arbejdsplads, for medarbejderne, og for uddannelses- og karrieremuligheder. Det kan dermed være med til at inspirere eleverne til deres valg uddannelsesvalg.

Et virksomhedsbesøg forløber sig over en enkelt dag, og der vil under nogle af forløbene være indlagt praktisknære opgaver.

Besøget er særligt relevant for elever, der ikke er afklaret omkring, hvad de skal efter folkeskolen.

Hvert skoleår arrangeres der virksomhedsbesøg for eleverne inden for forskellige brancher og faggrupper. Udbudskataloget finder du på UU Københavns hjemmeside senest 15. september i det indeværende skoleår.

Virksomhedsbesøg, der er særligt tilrettelagt det kommunale dagbehandlings- og specialområde, bliver udsendt til skolens UU-vejleder. Ved disse besøg kræves ledsagerdeltagelse.

Hvor og hvordan?

Det er som udgangspunkt eleven selv, der tilmelder sig et virksomhedsbesøg. Som lærer har du også mulighed for at tilmelde en elev via hjemmesiden eller gennem skolens UU-vejleder. Når tilmeldingen er bekræftet, vil eleven modtage det endelige program for dagen. Et hold vil typisk være på 20-25 elever fra forskellige skoler. UU København står for transport og bemanding i løbet af dagen.Din rolle som lærer

Du kan dele udbudskataloget med dine elever fra den 15. september. Tag også gerne en snak med de elever, der endnu ikke er afklaret omkring uddannelsesvalg, og præsenter dem for mulighederne.

Har du brug for mere information, kan du kontakte skolens UU-vejleder eller UU København: virksomhedsbesoeg@kk.dk

UU København hører også meget gerne fra dig, hvis du har forslag til virksomheder, organisationer, institutioner, uddannelsessteder eller lignende.

Kontakt

Søren Stange