Lad eleverne prøve de nyeste teknologier

Åbn elevernes horisont for teknologi og praksisfaglige uddannelser i BUFX Makerspace med 3D-printere, laserskærere og kredsløbsteknologier og lad dem udvikle egne designs og løsninger baseret på virkelighedsnære cases.

Styrk elevernes tro på egne evner

3D-print, lasercut, virtual reality og kredsløbsteknologi. Elever på københavnske folkeskoler har adgang til et væld af teknologier og kan blive instrueret og inspireret af BUFX’s tech-elskende læringskonsulenter.

Med forskellige værktøjer og maskiner er det muligt at udvikle sine egne designs og realisere entreprenante idéer i BUFX Makerspaces, som er indrettet til udvikling og produktion med brug af nye teknologier.

BUFX laver teknologiundervisning af Københavns elever på de fire Makerspaces i kommunen og tilbyder undervisningsforløb, kompetenceudvikling og supportering til dig som lærer. Det er derfor elevernes – fra indskoling til udskoling – adgang til innovation, entreprenørskab og digitale færdigheder i folkeskoleundervisningen.

Nye rammer giver plads til nye sider

Eleverne møder en virkelighed og et læringsmiljø, der er temmelig anderledes fra den vante i skolen. Den praksisfaglige undervisning kan åbne for helt nye sider, som hverken eleven selv eller du som lærer måske var bekendt med – uanset om man er den boglige type eller ej. For dig er forløbet derfor også en god anledning til at observere elevers praktiske, personlige og sociale kompetencer i forhold til UPV’en.

Målet er at åbne elevernes horisont for den praksisfaglige verden, herunder de mange uddannelsesmuligheder, og undervisningen har fokus på at få eleverne til at reflektere over, hvad der var spændende og sjovt, og hvordan teknologien bruges ude i virkeligheden. Samtidig hjælper forløbene eleverne til at udforske teknologien og bidrager dermed til at ruste dem til at forstå og være en del af det digitaliserede samfund.

Hvor og hvordan?

Undervisningsforløbene er for elever fra 0.-10. klasse. Hele klassen inklusive lærere deltager, og hvert forløb varer typisk 1-2 dage. 

Forløbene ligger mandag til fredag i dagtimerne og foregår på de tre BUFX makerspaces; fire BUFX Makerspaces; BUFX Værkstedshallerne (Gl. Valby Idrætspark), BUFX Enigma (Museum for Post, Tele og Kommunikation, BUFX TEC (Technical Education Copenhagen) og BUFX SOSU H (Social- og Sundhedsskolen på Vesterbro).

Derudover har BUFX også forløb, hvor undervisere kommer ud på skolen med en ladcykel fyldt med teknologier (Mobil BUFX). BUFX har også fritidstilbud, som varetages af Københavns Kommunes Ungdomsskole.
 

Din rolle som lærer

Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte skoler og de enkelte klasser benytter sig af BUFX Makerspace. Som lærer kan du orientere dig på BUFX’s hjemmeside og selv tilmelde klassen et eller flere af de mange forløb.

På BUFX’s hjemmeside har du også adgang til en lang række undervisningsmaterialer og gode råd til at integrere teknologi i undervisningen, enten i forbindelse med et forløb eller i det hele taget.

Kontakt

Mathilde Skjøth

Eller skriv til: bufx@undervisning.kk.dk