Længerevarende samarbejde med en virksomhed

Med et længerevarende virksomhedssamarbejde kan skolen opbygge en tæt relation til en specifik virksomhed, og eleverne kan få et unikt indblik i uddannelses- og jobmulighederne på området.

Ønsker din skole et tættere samspil med det omkringliggende samfund? Og vil du som lærer gerne åbne nogle af elevernes øjne for nye uddannelses- og jobmuligheder? Så kan et længerevarende virksomhedssamarbejde være en god idé.

Samarbejdet vil typisk omfatte hele skolen, som opbygger en tæt og ofte længerevarende relation til den givne virksomhed.

I de større klasser kan elever komme i et praktikforløb på virksomheden. Det kan være med til at udvikle interessen for den givne branche hos særligt de elever, der ikke er afklarede omkring deres uddannelsesvalg.

Eleverne vil gennem forløbet få praktisk indsigt i, hvordan man løser opgaver i ”den virkelige verden”, og hvordan det er at være ansat i en virksomhed. Og gennem projektorienteret gruppearbejde med andre elever og med medarbejdere på virksomheden vil de udvikle sig fagligt såvel som socialt.

Mødet med professionelle og dygtige voksne og unge kan sætte et stort aftryk på elevernes opfattelse af den specifikke branche. Samtidig får de en mulighed for at koble teori med praksis og kan bringe deres erfaringer i spil, når de er tilbage i klasselokalet.

Hvor og hvordan?

Ungdommens Uddannelsesrådgivning København hjælper med at etablere samarbejdet mellem jeres skole og en specifik virksomhed, der passer til netop jeres ønsker og behov. Samarbejdet kan have mange former, og ofte vil det strække sig over mange år og inkludere forløb i både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

I udskolingen kan et forløb for eksempel vare seks måneder, hvor de tilmeldte elever på tværs af en årgang er i praktik én dag om ugen og dermed får mulighed for at opbygge en tæt relation til virksomheden og dens medarbejdere.

Undervisningen foregår som regel på virksomheden, men i nogle tilfælde også på jeres skole.

I modsætning til de obligatoriske Skole-Erhvervs-forløb er det op til den enkelte skole, om man ønsker at samarbejde med en virksomhed.

Din rolle som lærer

Er jeres skole interesseret i at samarbejde med en virksomhed, så kontakt UU København. I fællesskab kan I finde ud af, hvilken type af virksomhed, der kunne være relevant for jer, og UU København kan herefter forsøge at sætte et samarbejde op.

Eleverne, der tilmelder sig et forløb, skal være engagerede og have lyst til at arbejde med det, virksomheden beskæftiger sig med. Hvilke elever i klassen, der skal være en del af forløbet, er noget, I bliver enige om i dialog med den enkelte elev og elevens forældre, som også bliver inviteret ud på virksomheden i løbet af perioden. Det er oplagt, at du som lærer besøger eleverne undervejs i forløbet.

Sådan kan et forløb hos motorproducenten MAN Energy Solutions se ud

  • Introduktion til Virtual Reality-simulering
  • 3D-modellering af produktet
  • Programmering af 3D-printer
  • Programmering af CNC-maskiner
  • Gæstebesøg af bred vifte af fagpersoner såsom HA, ingeniører, lagermedarbejdere, shippingelever mm.
  • Fremstilling af dele til produktet – både 3D-print og metalbearbejdning
  • Fremlæggelse af forløb over for forældre, skole og uddannelsesvejleder samt upload af små videofilm undervejs i forløbet
  • Diplom for gennemførelse af forløbet, som kan bruges til praktik- eller jobsøgning senere hen.

Hør elever fortælle om deres oplevelser

Video Url
Video Url
Video Url

Kontakt

Søren Stange