Forløb til 0.-3. klasse: Motor Mille og Uniformerne

Tag eleverne med, når Ramasjanghelten, Motor Mille, i korte videoer besøger erhverv, der bruger uniform, og brug det som afsæt til at tale om Uddannelse og Job

På DR kan du finde en række korte videoer, hvor Motor Mille besøger forskellige erhverv, hvor der bruges uniform. Videoerne kan bruges i undervisningen til at understøtte elevernes forståelse og viden om forskellige erhverv, der bærer uniform og på forskellig vis udgør væsentlige funktioner i samfundet.

Her finder du inspiration til, hvilke spørgsmål klassen kan arbejde med, når I ser videoerne sammen. Spørgsmålene kan bruges i gruppe- eller individuelt arbejde. Du kan udvælge en eller flere videoer eller se dem alle. 

Læringsmål for Uddannelse og Job

Forløbet understøtter to kompetencemål i emnet Uddannelse og Job: 

  • Arbejdsliv: Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer
  • Fra Uddannelse til Job: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job

Din rolle som lærer

Som lærer forbereder du forløbet ved at udvælge arbejdsspørgsmål og overveje, hvordan I som klasse skal arbejde med materialet om Motor Mille. Det kan være i grupper med fremlæggelser, eller I kan i klassen sammen arbejde med spørgsmål og materiale. 

Du kan altid tale med din afdelingsleder eller skolens uddannelsesambassadør (UA) om andre muligheder for at integrere Uddannelse og Job i undervisningen.

Hent forløbet