Forløb til 0.-3. klasse: Motor Mille og Maskinerne

Tag eleverne med, når Ramasjanghelten, Motor Mille, i korte videoer besøger erhverv med maskiner, og brug filmene som afsæt til at tale om Uddannelse og Job

På DR kan du finde en række korte videoer, hvor Motor Mille besøger erhverv, hvor der bruges maskiner. Videoerne kan bruges i undervisningen til at understøtte elevernes forståelse og viden om forskellige erhverv, der bruger maskiner. 

Her på siden finder du inspiration til, hvilke spørgsmål klassen kan arbejde med, når I ser videoerne sammen. Spørgsmålene kan bruges i gruppe- eller individuelt arbejde. Du kan udvælge en eller flere videoer, eller I kan se dem alle.

Det er oplagt at bruge materialet i danskundervisningen, fordi I på timen fortolker indholdet af filmene og kan forberede mundtlige præsentationer af fortolkningerne. 

Læringsmål for Uddannelse og Job

Forløbet understøtter to kompetencemål i emnet Uddannelse og Job: 

  • Arbejdsliv: Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer
  • Fra Uddannelse til Job: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job

Din rolle som lærer

Som lærer skal du forberede forløbet og vælge de arbejdsspørgsmål, der passer til din klasse.  Du kan fx vælge at dele klassen op i grupper, og lade dem fremlægge for hinanden. 

Du kan altid tale med din afdelingsleder eller skolens uddannelsesambassadør (UA) om andre muligheder for at integrere Uddannelse og Job i undervisningen.

Hent forløbet