Forløb til 2. klasse: Hvordan driver man en butik?

Undervisning med inkludering af spil, øvelser, opgaver og virksomhedsbesøg gør eleverne klogere på, hvordan man driver en butik, og hvordan det er at arbejde i detailhandlen. Forløbet er udviklet til emnet Uddannelse og Job.

Når din klasse arbejder med forløbet ”Tal i butikken” lærer eleverne bl.a. om rabat, svind og mersalg, og gennem små øvelser, regneopgaver og et sjovt spil bliver eleverne klogere på, hvordan man kan tjene penge i en butik. De får også lov til at lave deres egen butik i et rollespil, der træner dem i at holde regnskab og lægge til og fra. Eleverne skal som en del af forløbet også på besøg i en rigtig butik.

Forløbet Tal i butikken er udviklet af Åben Virksomhed, der er etableret af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) for at bygge bro mellem undervisningen i skolen og virksomheder ude i erhvervslivet.

Foruden at være med til at lære eleverne om uddannelse og arbejdsliv, er arbejdet med Tal i butikken også med til at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det er derfor oplagt at integrere i matematikundervisningen.

Forløbet kan benyttes til det obligatoriske emne Uddannelse og Job og er udviklet til 2. klasse. Det er blot et af de mange forløb, som er med til at sikre, at I på skolen får dækket det timeløse emne Uddannelse og Job. Emnet kan integreres specifikt i matematik eller i form af temadage- eller uger.

Hvilke kompetencemål lever forløbet op til?

Uddannelse og Job indeholder tre kompetenceområder, med hver deres kompetencemål. Forløbet understøtter følgende to kompetencemål for indskolingen:

  • Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job
  • Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer

Læs mere om kompetencemålene for Uddannelse og Job på emu.dk

For Matematik opfyldes der med dette forløb følgende kompetencemål efter 2. klassetrin:

  • Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
  • Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal

Hvor og hvordan?

Forløbet Tal i butikken er bygget op af 4 lektioner med fagligt indhold hjemme på skolen, hvor I bl.a. forbereder spørgsmål til et virksomhedsbesøg i en butik. Hertil er der materialer til eleverne, der kan hentes på Åben Virksomhed. Herefter besøger I virksomheden og runder af med fagligt indhold hjemme på skolen. Forløbet vil samlet set strække sig over ca. 13 lektioner.

Din rolle som lærer

Som lærer står du for undervisningen på skolen og for at tilpasse forløbet fra Åben Virksomhed til dine elever. Derudover skal du kontakte en af samarbejdsvirksomhederne gennem Åben Virksomhed og aftale et besøg. Åben Virksomhed har aftaler med en række detailvirksomheder over hele landet.

Som en del af undervisningsmaterialet på Åben Virksomhed ligger en lektionsplan og en vejledning til din rolle som lærer. Derudover kan du se den guide, den deltagende virksomhed har modtaget.

Det er dig som lærer, der har ansvaret for eleverne under besøget, og du kan hjælpe butiksrepræsentanten, hvis der bliver behov for det.

Du kan også tale med din afdelingsleder eller skolens uddannelsesambassadør (UA) om andre muligheder for at integrere Uddannelse og Job i undervisningen.