Forløb til 4.-5. klasse: Bliv din egen Boss

Sæt innovation og entreprenørskab på skemaet med et forløb fra Fonden for Entreprenørskab

Giv dine elever en introduktion til de mest grundlæggende redskaber, som traditionelt bruges inden for iværksætteri. Materialet er udviklet til at arbejde med elevernes selvstændig og virkelyst, og forløbet kan bruges til undervisning i Uddannelse og Job samt i det tværgående tema innovation og entreprenørskab. Forløbet har en varighed på 10-20 lektioner og kan bruges i udvalgte fag som fx dansk. Materialet er også oplagt at bruge i en projektuge eller tværfaglige forløb. 

Materialet er udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab og kræver, at du opretter dig som bruger på deres side. Når du er oprettet, kan du frit benytte materialet sammen med flere andre, veltilrettelagte forløb til alle klassetrin om entreprenørskab og innovation. 

Læringsmål for Uddannelse og Job

Forløbet ’Bliv din egen Boss’ understøtter to kompetencemål i emnet Uddannelse og Job: 

  • Personlige valg: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job
  • Fra Uddannelse til job: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem uddannelser og job

Din rolle som lærer

Som lærer står du får undervisningen i forløbet. Du henter forløbet ved først at oprette dig som bruger inde på Fondens hjemmeside med angivelse af mail, navn og skole. Igennem brugeroprettelser kan Fonden dokumentere, at materialet bliver brugt. Når du er oprettet inde på deres side, kan du downloade materialet og igangsætte forløbet med dine elever. I undervisningsvejledningen er det beskrevet, hvilke materialer og metodikker, I kan arbejde med. 

Du kan altid tale med din afdelingsleder eller skolens uddannelsesambassadør (UA) om andre muligheder for at integrere Uddannelse og Job i undervisningen.