Forløb til 5.-7. klasse: Matematik på bilværkstedet

Med spil og virksomhedsbesøg lærer eleverne i dette undervisningsforløb, hvordan

I dette undervisningsforløb til matematik lærer eleverne, hvordan de matematiske kompetencer problembehandling, ræsonnement og tankegang kommer i spil i jobbet som bilmekaniker. En del af forløbet er et virksomhedsbesøg på et bilværksted, som du planlægger med hjælp fra Åben Virksomhed. 

Forløbet Matematik på bilværkstedet er udviklet af Åben Virksomhed, der er etableret af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) for at bygge bro mellem undervisningen i skolen og virksomheder ude i erhvervslivet.

Foruden at være med til at lære eleverne om uddannelse og arbejdsliv, er arbejdet med Matematik på Bilværkstedet også med til at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det er derfor oplagt at bruge forløbet i matematikundervisningen.

Forløbet kan bruges til det obligatoriske emne Uddannelse og Job og er udviklet til 5.-7- klasse. 

Læringsmål for Uddannelse og Job

Forløbet understøtter to kompetencer i emnet Uddannelse og Job:

  • Personlige valg: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job
  • Fra Uddannelse til job: Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job

Din rolle som lærer

Som lærer står du for undervisningen på skolen og for at tilpasse forløbet fra Åben Virksomhed til dine elever. Derudover skal du kontakte en af samarbejdsvirksomhederne gennem Åben Virksomhed og aftale et besøg. Åben Virksomhed har aftaler med en række detailvirksomheder over hele landet.

Som en del af undervisningsmaterialet på Åben Virksomhed ligger en lektionsplan og en vejledning, der beskriver din rolle som lærer. Du kan også se den guide, virksomhederne man kan besøge modtager.

Det er dig som lærer, der har ansvaret for eleverne under besøget, og du skal hjælpe virksomhedsrepræsentanten, hvis der bliver behov for det.

Du kan altid tale med din afdelingsleder eller skolens uddannelsesambassadør (UA) om andre muligheder for at integrere Uddannelse og Job i undervisningen.