Forløb til 6.-8. klasse: Spot et job

Gå en tur i byen og kom forbi forskellige arbejdspladser, der giver stof til at snakke om forskellige uddannelser og job

UU København har udviklet en serie gåture forskellige stedet i København, hvor man kommer forbi forskellige arbejdspladser og virksomheder. I det tilhørende materiale er der en række drøftelsesspørgsmål, som I kan tage udgangspunkt, når I er ude. 

Hver tur består af seks til ni spot og varer mellem 30 og 45 minutter alt efter, hvor hurtigt I går, og hvor meget I fordyber jer i spørgsmålene.

Læringsmål for Uddannelse og Job

Forløbet understøtter i emnet Uddannelse og Job:

  • Fra Uddannelse til job: Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job
  • Arbejdsliv: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv

Din rolle som lærer

Din rolle som lærer er planlægge og gåturen med eleverne – og sammen med eleverne tale om virksomhederne og arbejdspladserne med udgangspunkt i drøftelsesspørgsmålene. 

Forløbet kan også bruges til ældre elever, der evt. selv kan gå turen og efterfølgende fremlægge deres svar på drøftelsesspørgsmålene. 

Du kan altid tale med din afdelingsleder eller skolens uddannelsesambassadør (UA) om andre muligheder for at integrere Uddannelse og Job i undervisningen.