Forløb til 6. og 7. klasse: Sæt fokus på elevernes styrker

Et forløb, der inddrager styrkekort, kreative øvelser og kobling til virkelige jobs, kan ruste eleverne til at vælge deres vej efter grundskolen. Forløbet er udviklet til emnet Uddannelse og Job.

Lad eleverne gå på opdagelse i deres interesser, forestillinger for fremtiden og styrkesider.

Forløbet ’KK Kend dig selv – find dine styrker’, som du kan finde på Meebook, er målrettet elever i 6. og 7. klasse. Det sætter fokus på forskellige styrker, på elevernes egne styrker, og på hvordan styrkerne kan bruges i forskellige typer af jobs.

Formålet er at hjælpe eleverne til at reflektere over deres interesser og styrkesider, få indspark fra de andre i klassen og udtrykke sig gennem både ord og tegninger. Forløbet kan kombineres med dansk og billedkunst.

Undervisningen i dette forløb er en del af grundlaget, når eleverne skal vælge deres karrierevej efter grundskolen, og det er med til at sikre, at eleverne opnår de forventede kompetencer inden for emnet Uddannelse og Job.

Læringsmål for Uddannelse og Job

Uddannelse og Job indeholder tre kompetenceområder, med hver deres kompetencemål. Forløbet understøtter følgende to kompetencemål for mellemtrinnet:

  • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job.
  • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv

Læs mere om kompetencemålene for Uddannelse og Job på emu.dk

Kompetencemål for dansk og billedkunst

Forløbet er målrettet elever i 6. og 7. klasse og er oplagt at integrere i danskfaget og evt. i kombination med billedkunst. Fra danskfaget kan kompetenceområdet ’fremstilling’ inddrages, når eleverne udtrykker sig i skrift og tale, og fra billedkunst kan kompetenceområdet ’billedkommunikation’ inddrages, når eleverne viser deres styrker og interesser med tegninger og symboler.

Hvor og hvordan?

Forløbet foregår i klassen, hvor eleverne både arbejder individuelt og i grupper. Det kan enten gennemføres som en temadag eller som lektionsopdelt undervisning. Afhængig af, hvor meget tid I ønsker at bruge, kan du som lærer plukke i elementerne i forløbet, så det kan vare mellem 1 og 4 lektioner.

På Meebook finder du materialer til bl.a. styrkekort og kreative øvelser. Disse skal eleverne bruge til bl.a. at tildele hinanden styrker som kreativitet, samarbejde, mod og retfærdighed, rangere deres egne styrker og reflektere over, hvilke styrker der er brugbare i forskellige jobs. Efterfølgende kan arbejdet med styrkerne kobles til en kreativ øvelse, hvor eleverne med farver og symboler skal tegne et våbenskjold, der repræsenterer dem selv og deres styrker.

Din rolle som lærer

Som lærer tilrettelægger du forløbet og står for undervisningen, så den passer til behovene i klassen. Du kan frit plukke de elementer fra forløbet i Meebook, som du finder relevante. Du kan også tale med din afdelingsleder, skolens uddannelsesambassadør (UA) eller jeres UU-vejleder om andre muligheder for at integrere emnet Uddannelse og Job i undervisningen.