Forløb til 7.-9. klasse: Grib erhvervsuddannelserne

Få hjælp til at integrere Uddannelse og Job i netop dine fag ved hjælp af materialet ”Grib erhvervsuddannelserne” fra Skills-universet

I undervisningsmaterialet fra Skills-universet kan du få inspiration til at integrere Uddannelse og Job i de store undervisningsfag. I materialet findes forløb, der knytter sig til forskellige erhvervsuddannelser, og som tager udgangspunkt i grundskolens faglige mål. Forløbene bygger på praksis- og anvendelsesorienterede elementer, og dækker samtidig en bred vifte af grundskolens fag som fx matematik, dansk, samfundsfag og naturfag. Enkelte forløb er udarbejdet alene til emnet Uddannelse og job.

Læringsmål for Uddannelse og Job

Forløbet understøtter tre kompetencemål i Uddannelse og Job:

  • Personlige valg: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger. 
  • Fra Uddannelse til job: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder. 
  • Arbejdsliv: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere. 

Din rolle som lærer

Som lærer står du for undervisningsforløbet og eventuelt at tilpasse forløbet til dine elever. Lærervejledningen er udarbejdet ud fra principperne bag karrierelæring med før, under og efter materiale og spørgsmål.

Ved hvert forløb beskrives forskellige idéer til en kobling med eksterne samarbejdspartnere såsom erhvervsuddannelser, virksomheder eller fagpersoner. Som lærer står du for at planlægge eventuelle besøg hos eksterne samarbejdspartnere. 

Du kan altid tale med din afdelingsleder eller skolens uddannelsesambassadør (UA) om andre muligheder for at integrere Uddannelse og Job i undervisningen.