Forløb til 8.-9. klasse: Sans din fremtid med Anne Skare Nielsen

Væk elevernes interesse for fremtiden med et forløb fra EMU udviklet til Uddannelse og Job

EMU har i samarbejde med fremtidsforsker Anne Skare Nielsen udviklet et forløb med fokus på at vække elevernes interesse og nysgerrige for fremtiden. Eleverne får viden og færdigheder, der forbereder dem på fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg, ligesom forløbet har til formål at motivere og styrke trivslen. 

Forløbet er opdelt i fire faser svarende til i alt 6-8 lektioner, og undervejs skal eleverne lytte, drøfte, tegne, interviewe og præsentere – alt sammen under overskriften fremtidssans.

Læringsmål for Uddannelse og Job

Forløbet understøtter et af kompetencemålene i Uddannelse og Job: 

  • Personlige valg: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger.   

Din rolle som lærer

Som lærer underviser du i forløbet, der er beskrevet på EMU. Her kan du downloade en lærervejledning, der uddyber indholdet i de fire forløbsfaser, der tager udgangspunkt i en podcast. For at få mest ud af forløbet anbefales det, at du som lærer lytter podcasten igennem – før du bruger undervisningsforløbet. 

Du kan altid tale med din afdelingsleder eller skolens uddannelsesambassadør (UA) om andre muligheder for at integrere Uddannelse og Job i undervisningen.