Forbered eleverne til deres uddannelsesvalg

Vær med til at give eleverne et godt grundlag for at vælge den rette ungdomsuddannelse, når skolens uddannelsesvejleder gennemfører kollektiv vejledning.

Den kollektive vejledning til eleverne skal hjælpe med at forberede eleverne på deres valg af ungdomsuddannelse, og udfordre eleverne på deres forestillinger om uddannelse og job, så de får hjælp til at træffe et velovervejet valg. Aktiviteterne i forbindelse med vejledningen bygger oven på den viden og de kompetencer, eleverne har med sig fra undervisningen i det obligatoriske emne Uddannelse og Job.

Hvad er kollektiv vejledning?

Kollektiv vejledning er de vejledningsaktiviteter, som skolens uddannelsesvejleder laver i klasserne i udskolingen. Vejledningen har varierende indhold og form afhængigt af klassetrinnet og er bl.a. planlægning af obligatoriske introdage i 8. klasse, af erhvervspraktik og af brobygningsforløb. 

Formålet med vejledningen er at give eleverne kendskab til de forskellige ungdomsuddannelsers indhold, struktur og muligheder, at vise sammenhængen mellem en uddannelse og efterfølgende jobmuligheder ligesom den kollektive vejledning understøtter elevens refleksioner om egne kompetencer og potentialer. En del af formålet er desuden, at eleverne ved, hvor de kan få yderligere vejledning frem mod en ungdomsuddannelse. 

Hvor og hvordan?

Skolens uddannelsesvejleder sørger for, at den kollektive vejledning bliver afholdt. Typisk vil vejledningen fordele sig over fx én lektion i 7. klasse, 3 x 2 lektioner i 8. klasse og 2 x 2 lektioner i 9. klasse.

Din rolle som lærer

Eleverne får mest ud af vejledningen, når du som lærer koordinerer med skolens uddannelsesvejleder. Sørg fx for at lave en årsplan sammen med uddannelsesvejlederen i begyndelsen af skoleåret, så I sammen kan sikre, at den kollektive vejledning hænger sammen med de planlagte aktiviteter. I kan fx planlægge, at vejledningen giver en introduktion før praktikugen, og bruge øvelser fra Karriereguiden.

Som lærer er du også til stede under den kollektive vejledning.