Introdage bringer elevernes ’skills’ i spil

De obligatoriske introdage, som Ungdommens Uddannelsesvejledning og Copenhagen Skills står for, giver eleverne et indblik i både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

I løbet af 8. klasse skal eleverne på 5 introdage arrangeret i et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Copenhagen Skills. Formålet med de såkaldte introduktionskurser er at give eleverne et praktisk indblik i uddannelsesmulighederne efter folkeskolen og i undervisningen, forventningerne og uddannelsesmiljøet de steder, I besøger. Alt sammen for, at eleverne er forberedte, når de skal vælge en ungdomsuddannelse i 9. eller 10. klasse.

Din rolle som lærer

Som lærer er du med på alle besøg. Eleverne får mest ud af besøgene, når du deltager i de praktiske øvelser og hjælper med at fastholde elevernes fokus gennem dagene. Du kender eleverne bedst, og du kan hjælpe eleverne ved at bringe den viden i spil på besøgene.

Det er skolens opgave at forberede og efterbehandle introduktionskurserne med eleverne, og der er lavet en række materialer, som du som lærer kan vælge at bruge til den opgave.

Copenhagen Skills har lavet materialer, som du kan bruge før og efter den første introdag og besøgene på erhvervsuddannelserne. Øvelserne er med til at sikre, at eleverne får mest muligt ud af besøgene. Du finder øvelserne på Introdage - Copenhagen Skills - 8. klasse.

Du kan også få inspiration til øvelserne i Karriereguiden, der er blevet udleveret på alle skoler og kan læses online her.

Skolens uddannelsesvejleder kan hjælpe dig med at forberede før- og efteraktiviteter i forbindelse med besøgene på de gymnasiale uddannelser.

Som lærer giver introduktionskurserne dig også en god mulighed for at observere eleverne i nogle andre miljøer, hvor eleverne måske viser nye sider af sig selv og bliver klogere på deres egne færdigheder.

Hvor og hvordan?

I skoleårets første halvår ligger en indledende introdag, der foregår på en erhvervsuddannelse. I skoleårets andet halvår ligger fire introdage, 2 dage på en erhvervsuddannelse og to dage på en gymnasial uddannelse.

UU København står det praktisk ift. introforløbene, og i løbet af skoleåret modtager I på skolen praktisk information om besøgene, herunder hvilken erhvervsskole og hvilken gymnasial uddannelse, I skal besøge og hvornår.

Mere om introdagene

På den første introdag, får eleverne undervisning på en erhvervsuddannelse. I løbet af dagen bliver de introduceret til erhvervsuddannelsessystemet og fagretningerne. De bliver også vist rundt på skolen. Bagefter er der Skills-stafet – en konkurrence i nogle af de praktiske færdigheder, der bruges i faglærte jobs Her dyster klasserne om at komme med til finalen ved danmarksmesterskaberne i håndværk; DM i Skills.

På introdagene i skoleårets andet halvår bliver eleverne introduceret til en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse. De vil opleve undervisningen og få et indblik i skolen og studiemiljøet.