Introdage giver indblik i mulighederne efter grundskolen

De obligatoriske introdage, som Ungdommens Uddannelsesvejledning og Copenhagen Skills står for, giver eleverne et indblik i både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

I løbet af 8. klasse skal eleverne på fem obligatoriske introdage, der skal give eleverne et indblik i uddannelsesmulighederne efter grundskolen. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) står for de to dage, der omhandler de gymnasiale uddannelser, og de samarbejder med Copenhagen Skills om de tre introdage, der handler om erhvervsuddannelserne.  

Formålet med de såkaldte introduktionskurser er at give eleverne et praktisk indblik i uddannelsesmulighederne efter grundskolen og i undervisningen, forventningerne og uddannelsesmiljøet de steder, I besøger. Alt sammen for, at eleverne er forberedte, når de skal vælge en ungdomsuddannelse i 9. eller 10. klasse.

Din rolle som lærer

Som lærer er du med på alle besøg. Eleverne får mest ud af besøgene, når du deltager i de praktiske øvelser og hjælper med at fastholde elevernes fokus gennem dagene. Du kender eleverne bedst, og du kan hjælpe eleverne ved at bringe den viden i spil på besøgene.

Det er grundskolens opgave at forberede og efterbehandle introduktionskurserne med eleverne, og der er lavet en række materialer, som du som lærer kan vælge at bruge til den opgave.

For- og efterbehandlingsmateriale  

Copenhagen Skills og UU har i samarbejde lavet materialer, som du kan bruge før og efter besøgene på erhvervsuddannelserne. Øvelserne er med til at sikre, at eleverne får mest muligt ud af besøgene. Du finder øvelserne her: Introdage - Copenhagen Skills - udskoling.

Du kan også få inspiration til øvelserne i Karriereguiden, der er blevet udleveret på alle skoler og kan læses online her.

Skolens uddannelsesvejleder kan hjælpe dig med at forberede før- og efteraktiviteter i forbindelse med besøgene på de gymnasiale uddannelser.

Som lærer giver introduktionskurserne dig også en god mulighed for at observere eleverne i nogle andre miljøer, hvor eleverne måske viser nye sider af sig selv og bliver klogere på deres egne færdigheder.

Hvor og hvordan?

I skoleårets første halvår ligger den førsteintrodag, der foregår på en erhvervsskole. I skoleårets andet halvår ligger fire introdage, to dage på en erhvervsskole og to dage på et gymnasium. 

UU København står for det praktiske ift. introdagene, og i løbet af skoleåret modtager I på skolen praktisk information om besøgene, herunder hvilken erhvervsskole og hvilken gymnasial uddannelse, I skal besøge og hvornår.

Mere om introdagene

På introdagene bliver eleverne introduceret til den skole de besøger, ligesom de får indblik i de uddannelser og den undervisning, der er på stedet. På erhvervsskolebesøgene vil der være fokus på praksisfaglige øvelser, hvor eleverne får en fornemmelse for, hvad en erhvervsskole er, og hvorledes den er anderledes, end det eleverne kender fra grundskolen.