Sådan skaber 3 skoler inkluderende fællesskaber

Find inspiration til skolens arbejde med at skabe trivsel og mulighed for, at alle børn kan deltage.

De tre skoler er udvalgt, dels fordi de – set over en årrække - har segregeret færre børn til specialtilbud end tidligere, og dels fordi de tre skoler har gode trivselsresultater i den nationale trivselsmåling set i forhold til sammenlignelige skoler.

Brug for eksempel fortællingerne til en refleksion med fokus på:

  • Hvad har indflydelse på, at de tre skoler lykkes med at skabe inkluderende fællesskaber?
  • Er der tiltag i kataloget som vi kan afprøve i vores egen praksis?
  • Hvad fungerer allerede godt hos os, og hvad skal vi gøre mere af eller anderledes for at lykkes med, at alle elever bliver en del af fællesskabet?