Om Plads til forskellighed

Plads til forskellighed er en indsats for inkluderende fællesskaber i Københavns skoler og dagtilbud.

Visionen er, at forskellighed skal være en styrke i de københavnske skoler og daginstitutioner, og alle børn skal have de rigtige rammer for at kunne deltage fagligt og socialt.

Men skoler og daginstitutioner er udfordrede på at give alle børn den rette støtte, og flere og flere børn bliver henvist til specialtilbud.

Derfor styrker vi skoler og daginstitutioner i deres daglige arbejde med at skabe plads til børn med særlige behov. Det gør vi ved at:

  • Styrke specialpædagogiske kompetencer og indsatser i skoler og daginstitutioner
  • Skabe en stærk sammenhæng mellem daginstitution og skole
  • Inddrage børn og forældre tidligt og aktivt
  • Understøtte alle indsatser med nærværende faglig ledelse, så ingen står alene

Indsatsplanen blev vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget i 2019 og kører som udgangspunkt i fire år.